WYNAJEM

OGRODZENIE

PEŁNE


wymiar elementów 2 x 2,9 m

ogrodzenie-tymczasowe-peąne
CZAS WYNAJMU
STAWKA
CENA NETTO
CENA BRUTTO
MIESIĄC
1 X MIESIĄC
13,00
15,99
(Cena za 1 m bieżący)
katalogmini