Zasady bezpiecznej pracy z betoniarką

zasady bezpiecznej pracy z betoniarką

Betoniarka to podstawowe urządzenie budowlane, bez którego nawet nie rozpoczęlibyśmy pracy na budowie. Służy do wykonywania mieszanek o różnej konsystencji – ciekłej, półciekłej i plastycznej.

Obecnie na rynku mamy dostępnych kilka rodzajów betoniarek, które różnią się podstawowymi właściwościami, takimi jak m.in. kształt i przechył mieszalnika, sposób pracy, pojemność, moc silnika, zasilanie itd. Betoniarkę można nie tylko nabyć u większości producentów i w sklepach budowlanych, ale także wynająć na czas określony. Firmy proponujące wynajem maszyn budowlanych posiadają betoniarki w swojej ofercie, jako jedno z najważniejszych urządzeń wykorzystywanych do różnego rodzaju prac.

Użytkowanie betoniarek powinno odbywać się zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami, które dotyczą zarówno przygotowania urządzenia do pracy, odpowiedniego zastosowania podczas realizacji określonych zadań, jak i dopełnienia niezbędnych czynności po zakończonych czynnościach.

 

Betoniarka w użyciu – zasady postępowania

Przed rozpoczęciem pracy użytkownik przede wszystkim powinien dobrze zaznajomić się z dokumentacją urządzenia, jeśli jest ono stosowane po raz pierwszy. Niezbędne jest również założenie odpowiedniej odzieży roboczej, w tym rękawic ochronnych, kasku i obuwia odpornego na masę betonową. Betoniarka powinna być ustawiona na stabilnym i równym podłożu, a jednocześnie użytkownik musi mieć swobodny dostęp do elementów sterujących. Konieczne jest również sprawdzenie stanu technicznego betoniarki, a także podłączenie do sieci elektrycznej, uziemienie oraz sprawdzenie stanu izolacji itd. Użytkownik przed rozpoczęciem pracy właściwej powinien również przetestować działanie betoniarki, uruchamiając ją bez załadunku.

W trakcie pracy betoniarki należy przede wszystkim kontrolować proces tworzenia się mieszanki, stosując odpowiednie proporcje cementu, piasku i wody. W trakcie pracy absolutnie nie wolno pozostawiać urządzenia bez nadzoru. Zrzucanie mieszanki z betoniarki powinno odbywać się z wysokości 1 metra. W przypadku większej wysokości niezbędne jest zastosowanie specjalnych rynien. Jeśli dojdzie do zaniku prądu na placu budowy, konieczne jest zatrzymanie działania urządzenia. Jeśli przerwa w dostawie prądu się przedłuża, masa z betoniarki powinna być usunięta ręcznie.

Po skończonej pracy z zastosowaniem betoniarki należy całkowicie usunąć masę z mieszalnika, odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej, oczyścić je i uporządkować całe stanowisko pracy. Bardzo ważne jest również zabezpieczenie urządzenia przed ewentualnym uruchomieniem przez osoby niepowołane.