Jak prawidłowo obsługiwać zagęszczarkę?

zagęszczarka

Zagęszczarki używa się w celu zagęszczenia gruntu m.in. pod budowy dróg, ścieżek spacerowych czy zagospodarowania terenu wokół budynku. Ceny tych urządzeń sprawiają, że często bardziej opłaca się je wynająć niż kupić. Bezpieczne użytkowanie, które nie sprowokuje wywołania awarii, zależne jest od przestrzegania określonych zasad. Jak obsługiwać zagęszczarkę?

Zanim zagęszczarka zostanie uruchomiona

Mechaniczne zagęszczarki można podzielić na dwa rodzaje. Jednokierunkowe wykorzystuje się do podsypki pod chodniki, parkingi i boiska sportowe. Zagęszczarki dwukierunkowe (rewersyjne) służą do przygotowania gruntu pod asfalt i pod  naprawę nawierzchni drogowej. Łatwiejsze manewrowanie pozwala stosować je w trudniej dostępnych miejscach. Przed przystąpieniem do pracy należy sprawdzić poziom oleju. Jeśli jest taka potrzeba, należy uzupełnić olej lub paliwo. Nie można tego robić przy pracującym silniku. Trzeba również zbadać zaciski, śruby, przewody i filtr powietrza. Bez filtra nie wolno uruchamiać silnika, bo może to spowodować jego uszkodzenie. Dopiero po dokładnych oględzinach można uruchomić urządzenie.

Bezpieczny przebieg pracy

Zagęszczarka powinna pracować przy pełnym gazie ze względu na sprzęgło odśrodkowe. Prowadzi się ją w określonym kierunku za pomocą dźwigni, zachowując odstępy od krawędzi skarp i osuwisk. Praca na nawierzchniach, takich jak kostki brukowe, wymaga zamontowania na płycie ochronnej nakładki. Gdy zajdzie potrzeba opuszczenia stanowiska, operator powinien zatrzymać i zabezpieczyć urządzenie, by nie spowodowało ono żadnego zagrożenia. Podczas przerw zagęszczarka powinna być ustawiona na płaskim terenie. Po zakończonej pracy należy ją wyłączyć i zabezpieczyć w taki sposób, by niemożliwe było jej przypadkowe włączenie.

Wymagania dotyczące obsługi i najważniejsze zakazy

Zagęszczarka może być obsługiwana tylko przez osoby pełnoletnie, zaznajomione z dokumentacją DTR, posiadające aktualne badania lekarskie i przeszkolone z zasad i przepisów BHP. Operator powinien posiadać rękawice antywibracyjne oraz ochronniki słuchu o skuteczności wytłumiania dźwięku powyżej 10 dB. Podczas transportu zagęszczarka musi być zabezpieczona przed czynnikami atmosferycznymi. Nie wolno jej podnosić za elementy wibroizolatorów, ponieważ grozi to kalectwem i uszkodzeniem maszyny.

Nie wolno używać jej do pracy przy innej częstotliwości wibracji niż ta, która wynika z obrotów nominalnych silnika. Są one fabrycznie ustawione i zaplombowane. Zabrania się także usuwania osłon i znaków zabezpieczających czy samodzielnego jej naprawiania. Regulacje, naprawy i konserwacje okresowe powinny być przeprowadzane przez kwalifikowanych serwisantów.