Jak oświetlać place budowy po zmroku?

plac budowy

Wykonywanie różnego rodzaju prac budowlanych wymagać czasem może zastosowania dodatkowego oświetlenia. Wynikać to może z tego, że światło naturalne jest niewystarczające albo z powodu zapadnięcia zmroku. Jakby nie było, należy pamiętać, że oświetlenie pojawiające się na placach budowy musi spełniać pewne wymogi, a przy tym być odpowiednio zamontowane. Jak zatem place budowy powinny być oświetlane po zapadnięciu zmroku? Dziś postaramy się rozwinąć ten temat!

Oświetlenie placu budowy a przepisy prawa

Mówiąc o oświetleniu miejsca pracy po zmroku, wziąć należy pod uwagę przepisy prawa takie jak, przepisy BHP oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Szczególnie wspomniane rozporządzenie dosyć precyzyjnie określa podstawowe zalecenia dotyczące oświetlenia placu budowy, w tym oświetlenia po zmroku.

Chociaż wiadomo, że najlepsze w pracy jest światło naturalne, to jeżeli jest ono niewystarczające do wykonywania zadań zawodowych oraz w sytuacji zapadnięcia zmroku, należy zastosować oświetlenie sztuczne. Jednak nie może ono powodować:

  • wydłużonych cieni;
  • olśnienia wzroku;
  • zmiany barwy znaków lub zakłóceń odbioru i postrzegania sygnałów oraz znaków stosowanych w transporcie;
  • zjawisk stroboskopowych

Do tego oświetlenie powinno być rozmieszczone w taki sposób, aby umożliwiać odczytanie tablic i znaków ostrzegawczych oraz znaków sygnalizacji ruchu na terenie budowy, jeśli takie występują.

Przepisy prawa to oczywiście jedna strona związana z oświetlenie placu budowy po zmroku. Druga kwestia to ułatwienie wykonywania samej pracy.

Oświetlenie a wykonywanie pracy

Oświetlenie placu budowy powinno także pozwalać na wykonywanie wymaganych w danym miejscu prac. W związku z tym oświetlenie powinno być zamontowane w taki sposób, aby nie tylko ułatwiać pracę, ale także nie przeszkadzać podczas jej wykonywania. Dobrze zamontowane oświetlenie zmniejsza wypadkowość oraz zwiększa wydajność pracy. Poza tym wpływa korzystnie na jakość pracy, a także zapobiega osłabieniu wzroku i zwiększa pewność działania. Zatem podczas instalacji takiego oświetlenia naprawdę warto odpowiednio je rozplanować albo postawić na specjalistów z tej dziedziny i zaufać ich wiedzy oraz doświadczeniu.