}

WYNAJEM

WIBRATOR WACKER

DOCZEPNY


waga 5,8 kg
zasilanie 24 V
siła odśrodkowa 3,47 kN

CZAS WYNAJMU
STAWKA
CENA NETTO
CENA BRUTTO
DZIEŃ
1 X DOBA
50,00
61,50