}

WYNAJEM

POJEMNIK

Z MECHANIZMEM SAMOZAMYKAJĄCYM


pojemność 1 m³

CZAS WYNAJMU
STAWKA
CENA NETTO
CENA BRUTTO
DZIEŃ
1 X DOBA
70,00
86,10